Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφαλείας

Για την εξυπηρέτηση των εμπλεκόμενων υπόχρεων Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η εταιρία μας, ως υποσύσταση Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας (ΑΟΑ) διοργανώνει Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για ΥΑΛΕ, Α/ΥΑΛΕ, Β/ΥΑΛΕ και στελέχη. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτήσεις ασφαλείας της SOLAS XI-2, του Κώδικα ISPS, του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004 και του Νόμου 3622/2007. Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε οι εκπαιδεύσεις να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις σύγχρονες απειλές που αντιμετωπίζουν τα Λιμάνια και οι Λιμενικές Εγκαταστάσεις. Παρέχεται πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικά υποδείγματα Αξιολογήσεων Ασφάλειας (ΑΑΛΕ) και Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ), καθώς και σε όλες τις λειτουργικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις σε σχέση με την ασφάλεια (έλεγχος πρόσβασης, έρευνες ασφαλείας, γυμνάσια, ασκήσεις, τεκμηριώσεις, κλπ).
Μετά την ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS και της Αρμόδιας Αρχής (ΥΘΥΝΑΛ/ΓΓΛΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-γ΄), το οποίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, για την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων στον τομέα της ασφάλειας.

Το arionplus.gr χρησιμοποιεί cookies για να σας εξασφαλίσει κορυφαία εμπειρία χρήσης.
Μάθετε περισσότερα     Συμφωνώ